O nás

Čteme, abychom věděli, že nejsme sami. 
– C. S. Lewis

Smyslem projektu Obejmi čtením je propojení škol a seniorských domů či nemocnic, kdy děti pod vedením pedagogů předčítají seniorům nebo pacientům přes online přenos. 

Omezení sociálních kontaktů, které zažívají zejména opuštěnější a starší lidé, může mít vliv na ztrátu smyslu života. S osamělostí a steskem se mohou potýkat ale i naši nejmladší, kteří musejí dlouhodobě pobývat v nemocnicích. Projektem Obejmi čtením nedokážeme nahradit ty nejbližší, ale díky dětským čtenářům umíme alespoň na krátkou chvilku pomoci osamělým lidem v odtržení od tíživých myšlenek denního stereotypu a pocitů samoty. Dětským čtenářům účast na projektu přinese kromě procvičování čtení také vhled do vztahu se seniorskou skupinou ve společnosti nebo s dlouhodobě nemocnými pacienty.

Projekt Obejmi čtením vznikl v březnu 2021, v čase striktního omezení sociálních kontaktů v souvislosti se šířením nákazy nemoci COVID-19. Možná má ale svůj smysl i mimo tuto nelehkou dobu. 

 

Chcete se do projektu zapojit?

Jste škola a máte čtenáře
Do projektu se mohou přihlásit základní školy, jejichž žáci a studenti jsou schopni soustředěně nahlas číst. Čtenáři mají možnost předčítat individuálně, menší děti číst střídavě v malých skupinkách. Čtení se přenáší se přes elektronické zařízení online. Plán, logistiku a žánr čtení sestavujeme po individuální konzultaci se zodpovědným pedagogickým pracovníkem a odpovědnou osobou v seniorském domě nebo nemocnici.

Jste seniorský dům nebo nemocnice a máte posluchače
Do projektu se mohou hlásit seniorské domy a nemocnice, jejichž klienti a pacienti uvítají předčítání dětmi přes elektronické zařízení online. Ideální je tedy disponovat zařízením, které přenos online umožní. V opačném případě se budeme snažit takové zařízení pro vás zajistit. Plán a logistiku čtení sestavujeme po konzultaci s odpovědnou osobou v seniorském domě nebo nemocnici.

 

NOVÝ PROJEKT OBEJMI HROU

Projekt Obejmi hrou je rozšíření pilotu Obejmi čtením, který se z online prostředí přesouvá do „offline“, tedy na osobní setkávání se seniory. S nápadem na rozšíření projektu přišli žáci a učitelé ZŠ Kbely, kteří v březnu 2021 v době lockdownu stáli u zrodu projektu Obejmi čtením.  K pravidelnému online čtení zařadili do svého programu také osobní setkávání s klienty v seniorském domově ve Vysočanech, se kterými jednou měsíčně tráví necelou hodinku u her a povídání.

 

Na tomto kontaktu rádi propojíme děti se seniory:
Ing. Marta Nosková Žurková
email: marta@obejmictenim.cz

Projekt Obejmi čtením spadá pod neziskovou organizaci Malý velký princ z.s.