Reference

„Projekt hodnotíme jako velmi přínosný pro obě strany. Setkávání generací je důležité, obzvlášť v této době, kdy je sociální kontakt pro naše klienty, ale i pro děti omezený. Naše seniory projekt moc potěšil, bylo to pro ně zase něco nového a zajímavého. Musím říct, že jsme nečekali, že se to klientům bude tolik líbit, že se aktivně zapojí a s dětmi budou nadšeně komunikovat.“
Nela Vodvářková
Domov seniorů Vysočany
„Líbí se nám tento způsob mezigeneračního propojení. Děti svým čtením a povídáním pomohli klientům zpestřit den a na malou chvilku zapomenout na odloučení od svých blízkých. Za nás má tento projekt rozhodně smysl i po skončení lockdownu.“
Vlasta Koudelková
Domov seniorů Dřevčický park
„Chtěla bych Vám napsat pár postřehů od našich uživatelů, které jsou velmi pozitivní. Seniory velmi mile překvapil zájem a snaha dětí, viděla jsem během spojení úsměvy na tváři a vnímala jsem celkovou pohodu ve skupině. Ještě jednou díky za uživatele a za S – centrum Hodonín je to velmi milá spolupráce.“
Pavla Konečná
S – centrum Hodonín
„Je to krásné takto propojit dvě generace, určitě jsem pro, aby se takto spolupracovalo. Senioři mají rádi děti a na jejich vystoupení se vždy těší. Velmi mile nás také potěšilo, že se klienti do rozhovorů se žáky aktivně zapojují.“
Lenka Nová
Domov důchodců Roudnice nad Labem
„Jsme rádi za možnost zapojit se do projektu. Senioři nežijí v online prostoru na rozdíl od školáků. Tím se otevírají nůžky mezi generacemi a to je škoda. Tímto zajímavým projektem bychom mohli mezigenerační vzdálenost zmenšit. Důležitost přikládám zejména komunikační složce projektu. Vím a vidím, že naši senioři nemluví právě rychle, ale i to je zkušenost pro děti, které si pro diskuzi připravují vynikající otázky.“
Lubomír Vraj
Domov seniorů POHODA Chválkovice
"Projekt Obejmi čtením je pro naše klienty krásným zpestřením jejich života. A je moc hezké, že v dnešní nelehké době si najdou mladí lidé čas a svým hlasem a úsměvem potěší klienty našeho centra, na které se velmi často zapomíná... Za naše zařízení moc děkujeme a těšíme s na další setkání na dálku."
Lucie Kůsová
Alzheimercentrum Písek
„Takové projekty, jako je Obejmi čtením, vítáme. Žáci mají díky nim zpestřenou distanční výuku. Nabývají také zcela nové a praktické zkušenosti, které mohou kdykoliv v budoucnu využít.“
Květoslav Přibil
ZŠ Kbely
"Do projektu se s nadšením zapojilo přes dvacet žáků 2. stupně. Je to skvělý způsob, jak propojit dvě generace. Žáci jsou si vědomi, že je obzvlášť v dnešní době důležité udržovat sociální kontakty. “
Aneta Číhalová
ZŠ Zeyerova
"Celý projekt je úžasný. Jsem ráda, že se škola zapojila a hlavně že děti se dobrovolně přihlásily. Všichni jste byli výborní. Bylo by fajn, kdyby se vše vrátilo do normálu a děti mohly chodit číst i osobně."
maminka žákyně
Alexandry Káňové, ZŠ Zeyerova
„Moc ráda se zapojím, protože mi přijde skvělé, že se staří lidé nebudou cítit aspoň chvíli osamělí. Projekt se mi líbí i z důvodu, že velmi ráda čtu.“
Alexandra Káňová
žákyně 7.C ZŠ Zeyerova